Dr.theol. Guntis Kalme
Docents
guntiskalme@hotmail.com

Studiju kursi:
Dogmatika I, II, III
Luteriskās ticības apliecības I, II
Filosofija teologiem
Lutera raksti
Ētika

Dr.theol. Juris Rubenis
Docents
info@elijasnams.lv

Studiju kursi:
Garīgās aprūpes pamati

Mg.art. Vilis Kolms
Docents
vilis@me.com

Studiju kursi:
‌Liturģika I, II, III, IV
‌Liturģiskā dziedāšana

Mg.theol. Laila Čakare
Lektore
lcakare@gmail.com

Studiju kursi:
Bībeles pārskats I
‌1.-2. Mozus grāmatas ekseģēze
‌3.-5. Mozus grāmatas ekseģēze
‌Lielie pravieši
‌Mazie pravieši
‌Bībeles ebreju valodas pamati

Dr.phil. Čārlzs Loids Kortraits (Charles Lloyd Cortright)
Vieslektors
charles.cortright@lcms.org

Studiju kursi:
Ievads teoloģijā
‌Ievads dogmatikā

Dr.phil. Džons Dž. Bombaro (John J. Bombaro)
Vieslektors
john.bombaro@lcms.org

‌‌Studiju kursi:
‌Ievads filozofijā

Mg.theol. Uģis Brūklene
Lektors
ugis.bruklene@lelb.lv

Studiju kursi:‌
Misija un evaņģelizācija

‌Dr.hist. Harijs Tumans
Viesprofesors
harijs.tumans@lu.lv

Studiju kursi:
Baznīcas vēsture I, II

Dr.theol. Uģis Sildegs
Viesdocents
sildegs@yahoo.com

Studiju kursi:
Baznīcas vēsture III

Dr.theol. Elizabete Taivāne
Viesdocente
elizabete.taivane@lu.lv

Studiju kursi:
Pasaules reliģijas

Dr.theol. Andris Priede
Viesdocents
priedea@inbox.lv

Studiju kursi:
Baznīcas vēsture IV

Mg.theol. Roberts Otomers
‌Vieslektors
‌roberts.otomers@inbox.lv

Studiju kursi:
‌Ievads namturībā
‌Namturība
‌Mateja evaņģēlija ekseģēze

Mg.theol. Romans Kurpnieks-Logins
‌Vieslektors
‌romanskurpnieks@gmail.com

‌Studiju kursi:
‌Pastorālteoloģija I, II

Mg.philol. Linda Straume
Vieslektore
tiger.pilgrim@gmail.com

‌Studiju kursi:
Teoloģiskā angļu valoda I, II, III

Mg.theol. Aneta Sviķe
Vieslektore
aneta.svike@gmail.com

‌‌Studiju kursi:
Kristietības māksla

Mg.theol. Gints Kronbergs
Vieslektors
gintslaura@inbox.lv

‌‌Studiju kursi:
Pastorālā padomdošana

Mg.theol. Edgars Mažis
Vieslektors
edgars.mazis@gmail.com

‌‌‌Studiju kursi:
Laulību un ģimenes padomdošana

Mg.theol. Indulis Paičs
Vieslektors
indulis@gmail.com

‌‌‌Studiju kursi:
Laulību un ģimenes padomdošana

Mg.philol. Jānis Plaudis
Vieslektors
glossa@inbox.lv

‌‌‌Studiju kursi:
Jaunās Derības grieķu valoda I, II, III, IV

Mg.paed. Aivars Gusevs
Vieslektors
‌aivars.gusevs@lelb.lv

‌‌‌Studiju kursi:
Baznīcas administrācija

Mg. Vija Beinerte
Vieslektore
‌vija.beinerte@gmail.com

‌‌‌Studiju kursi:
Runas māksla