Nodibinājums “Lutera Akadēmija”
Reģ.Nr. LV40008121887

Alksnāja iela 3
Rīga, LV-1050
Latvija

AS Swedbank 
Bankas kods (SWIFT/BIC): HABALV22
Konta Nr. (IBAN): LV64HABA0551019647767

Tālrunis: (+371) 67222461
E-pasts: info@lut.edu.lv

Valdes priekšsēdētāja
Helēna Andersone
Tālrunis: (+371) 29128655