Ikvienam ir tiesības saņemt atzinumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm attiecībā uz Akadēmijas īstenoto studiju programmu.

Lai pieteiktos iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanai, uz epastu info@lut.edu.lv ir nepieciešams nosūtīt:

  1. aizpildītu iesniegumu (iesnieguma veidlapa);
  2. dokumentu kopijas* vai akadēmisko izziņu, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; (*nepieciešamības gadījumā ir jāspēj uzrādīt dokumentu oriģinālus)

Tāpat ir nepieciešams veikt bankas maksājumu 20 EUR apmērā uz Akadēmijas bankas kontu (Akadēmijas bankas konta detaļas var atrast šeit).

Katrs pieteikums tiks izskatīts mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, un lēmums tiks nosūtīts elektroniski. Vairāk par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas procesu Akadēmijā var izlasīt šeit.