Bibliotēkas lasītavu var izmantot jebkurš, taču uz mājām grāmatas izsniedz Akadēmijas pasniedzējiem, darbiniekiem un studentiem, kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājiem un Virsvaldes darbiniekiem.

Bibliotēkas apmeklējumi

Lūdzam pirms bibliotēkas apmeklējuma sazināties ar bibliotekāri!

Bibliotekāre
Iveta Krūmiņa
Tālrunis: (+371) 29466511
E-pasts: Iveta.Krumina@lnb.lv

Bibliotēkas vēsture

Akadēmijas bibliotēka ir dibināta 1998.gadā. Pašlaik bibliotēkas fondā ir aptuveni 25 000 grāmatu un periodisko izdevumu par teoloģiju, Baznīcas un teoloģijas vēsturi, filozofiju, ētiku, psiholoģiju, pasaules reliģijām, sektoloģiju, vispārējo vēsturi, kultūrvēsturi un vispusīga uzziņu literatūra. Elektroniskajā katalogā (ProCite) šobrīd ir 19 000 ierakstu, bet kopumā bibliotēkā apmēram 26 000 grāmatu. Izmantojot Bīskapa Jobsta Šēnes (Jobst Schöne) piedāvāto shēmu, veidojam savu bibliotēkas resursu klasifikāciju, kas atbilst Akadēmijas mācību procesam.

1999.gadā bibliotēka no Vācijas saņēma vairākus tūkstošus prof. Edmunda Šlinka (Edmund Schlink) grāmatu, tajā skaitā Mārtiņa Lutera darbu Veimāras izdevumu. Nenovērtējama ir profesora Roberta Feldmaņa mūžā sakrātā kolekcija, no kuras izveidota Latvijas Baznīcas vēstures (900 nosaukumu), Latvijas vispārējās vēstures un ārmisijas vēstures nodaļa. Starp citiem dāvinājumiem īpaša pateicība par mūsu grāmatu fonda izveidošanu pienākas trimdas mācītājam Dr. Modrim K. Gulbim un mācītāja Jāņa Sandera mazmeitai Elenai Sanderei-Snaiderei (Elaine Sanders-Snyder), ar kuras nesavtīgo gādību esam ieguvuši jaunākos Bībeles komentārus un teoloģijas grāmatas angļu valodā.